Uterum - basmodeller

Det finns tre basmodeller av våra uterum, som vi kallar för POPULAIRE och SOLAIRE samt SOLAIRE med sadeltak. Skillnaden mellan dessa basmodeller är att Populaire har en takutbyggnad som bygger ut taket med 300 mm. En rektangulär specialutformad takränna finns inbyggd i takutbyggnaden.

Har ni egna önskemål om utformning och konstruktion hjälper vi givetvis till med detta.