Sioo impregnering och träskydd

Sioo impregnering är ett system för träskydd och sanering som består av två produkter Sioo Träskydd och Sioo Väderskydd.

Mer info

Prislista

Sioo Träskydd

Sioo Träskydd en produkt för träskydd och sanering som även är träförstärkande. Verkan sker genom en nydanande fysikalisk metod enligt naturliga, beprövade principer. Produkten är silikatbaserad, giftfri, kretsloppsanpassad och är därför ”bästa miljöval”

Sioo Väderskydd

Sioo Väderskydd en nydanande, nyutvecklad produkt som särskilt har utformats för trä som behandlats med Sioo Träskydd, men som även kan användas på obehandlat trä och murverk. Produkten är en miljövänlig, vattenbaserad kiselemulsion med kretsloppsanpassat innehåll. Genom sin nydanande formulering är den extra djupverkande och fast förenad med underlaget. Sioo Väderskydd håller det skadliga vattnet borta, är UV-beständig, diffussionsöppen och långtidsverkande.

Påföring vid Sioo impregnering på altaner sker först 1 gång, där du efterhand går tillbaks och arbetar in vätskan väl i underlaget. Efter ca 1 år görs en andra påföring som förseglar ytan för mycket lång tid. 1 Liter/ca 9 m2 per strykning. Kan strykas eller sprutas på.